Beperkt dwangmatig perfectionisme jouw groei?

Herkent u dit:

 • ik heb schuldgevoelens als ik niet voldoende voor anderen gezorgd heb
 • ik laat gemakkelijk over mijn grenzen gaan in relaties met anderen
 • ik heb het gevoel dat ik geen keuze heb, ik moet wel
 • als ik iets doet, moet het perfect zijn, anders kan ik het beter niet doen
 • ik vergelijk mezelf met anderen en stel dan vast dat ik minder goed ben dan zij – de anderen doen het meestal beter
 • soms voel ik me verkrampt door angst
 • ik moet zaken onder controle hebben anders heb ik geen rust
 • ik ga niet tot actie over, het blijft bij denken
 • dingen die ik moet doen, stel ik uit
 • ik blijf afwegen, blijf vergelijken
 • ik kan moeilijk delegeren of loslaten
 • wat er ook gebeurt, ik geef niet op en ga daarmee ver over mijn grenzen

Deze manier van denken en doen gaat gepaard met veel stress, spanning, gejaagdheid, slecht slapen of misschien wel een burn-out.  Klachten die bijna allemaal te herleiden zijn tot één kernpatroon: dwangmatig perfectionisme. Dit patroon ontstaat uit de wisselwerking tussen steeds hogere eisen van de samenleving en ons grootste verlangen: gewaardeerd te worden en erkend te worden door anderen, erbij te horen.

Het patroon van perfectionisme ontwikkelt zich
vaak als men nog kind is

Als kind ontwikkel je een patroon dat belangrijk is voor je ontwikkeling. Door het patroon leer je als kind aandacht te hebben voor kwaliteit en rekening te houden met anderen. Je zou kunnen zeggen dat dit patroon het kind uitnodigt om echt deel uit te gaan maken van de maatschappij en verantwoordelijkheid te nemen. Zo slaagt het kind erin zichzelf “vooruit” te helpen in het leven, carrière te maken, een plek in te nemen.

Later blijkt vaak dat het kind het patroon bij zich heeft gehouden, ook nu nog als volwassene. Een patroon waar perfectionisme een valkuil is geworden dat stress en/of burn-out klachten geeft. Een patroon dat niet meer past bij wie men wil zijn, een vrije volwassene.

Met de inzichten uit de coaching kun je het belemmerende kernpatroon van perfectionisme doorbreken en werken aan een nieuw patroon dat vertrekt vanuit “ik ben goed zoals ik ben” en van daaruit in de wereld staan, in relaties en in werk.

Aanpak
Van dwangmatig “moeten” naar prettig “willen” en “kunnen”

De intake: kennismaken en bespreken van het doel van de coaching

Hierin wordt de coachvraag besproken: wat wil je bereiken, wat houd je tegen, wat heb je al ondernomen om het doel te bereiken, wat heb je nodig om het doel te bereiken.
Indien gewenst vindt deze intake plaats met de leidinggevende, ook wel driegesprek genoemd.

De aanpak: één op één coachgesprekken
 • Gekeken wordt naar het ontstaan van het patroon, welke gebeurtenissen uit de kindertijd aan de basis hebben kunnen liggen van het patroon van perfectionisme
 • Voorbeelden worden besproken hoe het patroon zich vandaag de dag nog steeds manifesteert
 • In diverse sessies wordt gewerkt met het deel dat het patroon aanstuurt èn het deel dat het vrije kind aanstuurt om van hieruit beiden delen met elkaar te laten samenwerken, nieuwe verbindingen te maken, een nieuw patroon te ontwikkelen dat leidt tot meer innerlijke harmonie, balans en evenwicht.
De evaluatie: tijdens en als afsluiting van het traject

Tijdens het traject wordt getoetst of de gestelde doelen binnen bereik komen dan wel bereikt zijn. Indien het traject gestart is met een driegesprek – met de leidinggevende erbij – dan is het wenselijk om het traject ook weer in deze samenstelling af te sluiten.

Duur van het traject

Vaak zijn 6 à 7 coachgesprekken van 2 uur genoeg om het gewenste resultaat te bereiken.

Nieuwsgierig om eens vrijblijvend kennis te maken? Nog vragen?
Een ontmoeting is zo geregeld!

The Bloom Company - afbeelding

“De moed van imperfectie is te
laten gaan wie je denkt te
moeten zijn”.
Brené Brown

Feedback van luisteraars is dat ze veel herkennen!

Om weer evenwicht in mijn leven te krijgen, heb ik geleerd gezonde keuzes te maken.

Sofie Nauwelaerts, medecursist OCP

“Ik heb nog steeds dagelijks profijt van de handvatten die ik een paar jaar terug van Marijke kreeg om juist dat perfectionisme onder controle te krijgen. Vertrouwen op mijn basiskennis en een open, nieuwsgierige houding hebben me echt verder gebracht. En vooral meer plezier in mijn werk gegeven :)”.

Daphne Rehm - van Essen, MPG, specialist in content marketing

In het intake gesprek leerde ik zoveel over mij zelf, dat ik zeker wist dat Marijke mij verder kon helpen in het vinden van de juiste balans en het weer vertrouwen krijgen in mijzelf. Marijke heeft mij geholpen mijn oude krachten weer te herkennen en weer zelfvertrouwen te krijgen. Ik maak nu veel bewustere keuzes en stel mij veel minder afhankelijk op van anderen. Marijke heeft me door haar rust, positiviteit, vakkundigheid en haar prettige persoonlijkheid door een lastige persoonlijke periode heen gecoacht.

Anneke Salden, ABN Amro

©2015-2024 The Bloom Company | Realisatie: Krabo Websites & Hosting